Štéchův statek - stříbrný medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina

Sdílejte článek

Stříbrným medailistou čtvrtého ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina, který byl vyhlášen letos na konferenci konané v prostorách auly na ČZU v Praze-Suchdole, je Štéchův statek (ASZ Příbram). Stejně jako ostatní ocenění vytváří jeho majitelé, rodina Štechmüllerů, dalece nad rámec svých povinností taková opatření, která jsou mimořádným přínosem pro venkovskou krajinu.

V širokém údolí mezi vrchy Brd a Středočeskou pahorkatinou v okrese Příbram leží
na Lhoteckém potoce malá vesnička Ostrov. Víska s 37 obyvateli ve 400 m n. m. je částí obce Ouběnice. V Ostrově je evidováno 17 adres a jednou z nich je s číslem popisným 42 Štéchův statek, sídlo rodinného hospodářství Štechmüllerů.

Statek zděděný po předcích matky současného hospodáře po nuceném přerušení znárodněním a násilnou kolektivizací začal opět fungovat po roce 2000. Otec Miroslav Štechmüller se synem Janem obnovili hospodaření na 20 hektarech zemědělské půdy, kterou nejdříve zatravnili a zahájili chov kamerunských ovcí a skotu plemene highland.
Již od začátku se snažili dodržovat zásady ekologického zemědělství. Jan v té době studoval na České zemědělské univerzitě v Praze. Po ukončení studia pracoval 1,5 roku jako zootechnik v ZD Nečín, a pak odjel na dva roky do Angoly, kde se věnoval rozvojovým zemědělským projektům. Po návratu domů revitalizovali s otcem nefunkční rybník, opravili hráz, stavidlo a odstranili sedimenty. Zároveň citlivě zrekonstruovali budovy statku.

Jan spolu s manželkou Ivetou převzali statek po otci v roce 2010 a postupně navýšili obhospodařovanou výměru na 46 hektarů ve 25 půdních blocích a zahájili systém ekologického hospodaření. Ze skotu plemene higland přešli na shorthorn a od kamerunských ovcí k plemeni dorper. Pastviny pro zvířata, jejichž chov tvoří hlavní zaměření farmy, jsou
na 12 hektarech přímo za areálem statku, ostatní pozemky jsou louky. Všechna zvířata
na farmě jsou celoročně venku a mají přístup do suchých stlaných přístřešků. „Chováme naše zvířata tak, aby to splňovalo jejich přirozené potřeby. Chceme, aby žila podobně jako jejich divocí příbuzní ve volné přírodě,” uvádí Jan Štechmüller. Zvířata nejsou krmena koncentrovanými krmivy, ale pouze čerstvou pící a v zimě senem. V přirozených podmínkách chovaná zvířata jsou v kontrole užitkovosti a umožňují následný prodej kvalitních plemenných jedinců s průkazem původu. Vlastní bourárna a chladící zařízení, kde se maso staří, podporuje prodej vyprodukovaného vyzrálého hovězího a jehněčího masa. Kromě skotu a ovcí jsou
na statku chovány nosné slepice, holubi a další drobná zvířata. Rovněž drůbež má celoroční přístup do venkovního výběhu.

Pod vlivem suchých let 2015 - 19 se manželé Štechmüllerovi začali ještě více zajímat o zadržování vody v krajině a možná protierozní opatření a podporu biodiverzity.
Kromě zatravnění pozemků také obnovili ovocný sad, zmnožili počet nádrží na záchyt dešťové vody a prohloubili jezírko, kde se usídlila kuňka ohnivá. Podél části vlastních pastvin zasadili vlastní výpěstky nebo darované stromky. Při plánování dalších opatření narazili
na problém hospodaření na náhradních pozemcích. Nemohou na cizích pozemcích sázet stromy a keře a budovat tůně a mokřady, proto Jan inicioval zahájení komplexních pozemkových úprav. Ty se však rozjely teprve nedávno a budou trvat nejméně do roku 2024. Navzdory tomuto problému pokračují manželé v úsilí zlepšit okolní krajinu a učinit ji pestřejší a odolnější vůči suchu. V sousedním katastru koupili 12 hektarů ve dvou lokalitách, ihned je zatravnili a na okrajích vysázeli 70 javorů, lip, topolů či původních odrůd třešní, hrušní, slivoní a jabloní. Po ukončení pozemkové úpravy pak plánují začít také s agrolesnictvím.

Pozemky nejsou zatěžovány chemizací, pastviny jsou přirozeně hnojeny dobytkem
a na loukách se používá na farmě vyprodukovaný hnůj. Díky aktivitám paní Ivety
v obecním zastupitelstvu se podařilo obnovit několik rozoraných cest a formou komunitní spolupráce je osázet 92 stromy. Další komunitní výsadbu plánují v nejbližším období. Všechny porosty včetně nově založených jsou ve velké míře poškozovány přemnoženou zvěří, což přivedlo hospodáře k myslivosti. Do budoucna chtějí manželé Štechmüllerovi realizovat také projekt obnovy nivních luk podél říčky Kocáby. Tyto louky byly po kolektivzaci rozorány
a zmeliorovány s následnou ztrátou schopnosti zadržovat vodu v krajině. Projekt má vše navrátit do původního stavu. Díky aktivitám farmy se do půdy a okolní krajiny začíná vracet zdravý život. Za přístup ke krajině, zpracování surovin a aktivizaci místních obyvatel obdržela farma Štéchův statek stříbrnou medaili v programu ASZ ČR Pestrá krajina 2021.

Stanislav Rampas, člen hodnotitelské komise programu Pestrá krajina

Přečteno: 712x