Ministři EU řešili v Praze ochranu klimatu, přijel i místopředseda Komise EU Frans Timmermans

Ministři EU řešili v Praze ochranu klimatu, přijel i místopředseda Komise EU Frans Timmermans

V Praze dnes pokračovalo neformální zasedání evropských ministrů životního prostředí, které hostí české předsednictví v Radě EU. Zasedání se zúčastnil také první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který s ministry diskutoval o ochraně klimatu a postoji EU pro listopadovou klimatickou konferenci OSN v Egyptě. Po skončení jednání jely delegace na exkurzi k revitalizovanému korytu řeky Říčanka.

Na programu dnes bylo uzavřené jednání pouze zemí EU. Ministři řešili postoje svých států pro společný unijní mandát na konferenci OSN o změně klimatu (COP 27). Oficiálně bude pozice EU schválena v říjnu a samotná konference COP 27 se bude konat v listopadu v Šarm el Šejku. Unie chce pokračovat v plnění závazků o snižování emisí skleníkových plynů nebo zvyšování ochrany před dopady klimatické změny.

„Diskutovali jsme o tom, co je potřeba udělat, abychom jako Evropská unie skutečně prosadili celosvětové snížení emisí, ke kterému jsme se všichni zavázali přijetím Pařížské dohody. I když válka na Ukrajině změnila řadu plánů, musíme i nadále směřovat k uhlíkové neutralitě. Zároveň ale musíme hledat nástroje, jak zmírnit dopady dekarbonizace na znevýhodněné domácnosti,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Setkání se zúčastnil také první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

„I když válka na Ukrajině změnila řadu plánů, musíme i nadále směřovat k uhlíkové neutralitě. Zároveň ale musíme hledat nástroje, jak zmírnit dopady dekarbonizace na znevýhodněné domácnosti.“

Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí

„Rok po našem návrhu Fit for 55, jehož cílem je snížit v tomto desetiletí emise skleníkových plynů nejméně o 55 %, dosahujeme stálého pokroku v jeho realizaci. Díky práci francouzského předsednictví v uplynulých měsících a okamžitým krokům českého předsednictví nyní probíhají závěrečná jednání s Evropským parlamentem. Čím dříve přijmeme celý balíček Fit for 55, tím silnější signál dáme našim občanům i celému světu o odhodlání Evropy řešit krizi klimatu a biologické rozmanitosti. Tyto krize jsou dvě strany jedné mince a buď je budeme řešit společně, nebo nebudeme řešit ani jednu,“ říká Timmermans.

Po skončení jednání delegace navštívily ukázku úspěšné revitalizace koryta řeky Říčanka v parku Lítožnice v Dubči. Jde o ukázku toho, jak správně provádět obnovu přírody. Nešlo jen o jednoduchou úpravu říčního koryta, ale revitalizace brala do úvahy také potřeby adaptace na klimatickou změnu a podporu biodiverzity a funkčnosti ekosystémů.

Přímé betonové koryto řeky se vrátilo do přirozeného meandrujícího toku. Okolo se vytvořily biotopy, vysadily stromy, vznikl tu nový les a také nový rybník. Dříve tu byly tři malé rybníky zaměřené pouze na intenzivní produkci ryb bez biodiverzity. Chov ryb byl nyní utlumen a díky tomu je rybník nově biotopem pro mnoho vodních živočichů a rostlin. Současně prostor slouží k rekreaci obyvatel.

„Naše předsednictví chce upozornit mimo jiné na propojení adaptačních opatření a ochrany přírody a krajiny. Proto jsme chtěla svým kolegyním a kolegům ukázat místo na okraji Prahy, kde proběhla revitalizace vybetonovaného toku řeky Říčanky. Díky návratu vodního toku k přírodnímu stavu se podařilo vytvořit nejen vhodné adaptační opatření, ale také příznivé místo, kam se vrátil život,“ říká ministryně Anna Hubáčková.

Zdroj: Tiskové oddělení MŽP

tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Přečteno: 115x