Asociace požádala ministerstvo o upřesnění podmínek pro úhory

Sdílejte článek
Asociace požádala ministerstvo o upřesnění podmínek pro úhory

Zatímco jiné nevládní organizace nyní opět připravují demonstrace proti změnám v dotační politice, Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) volí v době, kdy se podmínky pro příští rok finalizují, spíše cestu práce na detailech, které výrazně ovlivní zemědělcům přípravu na příští sezónu. Včera jsme proto požádali ministerstvo zemědělství o úpravy a vyjasnění podmínek pro plnění podmíněnosti a ekoplatby formou tzv. neprodukčních ploch.

Dle reakcí našich členů budou 3 % neprodukčních ploch v drtivé míře plněny úhory, a to úhory zelenými. Založení úhoru ovlivňuje zásadně aktuální rozhodování o osevním postupu, neboť zasetí ozimů výrazně zúží prostor pro případné plochy úhorů (někteří zemědělci přitom sejí jen ozimy).  Farmáři se proto rozhodují již nyní o tom, které plochy vynechají pro pozdější úhor.

  1. Umožnit přímou změnu kultury G na U
  • Považujeme za byrokratickou překážku, aby tráva na orné půdě musela být přeorána a rok provozována jako kultura R, než bude moci být úhorem.
  • Vytvoření úhoru z bloku s kulturou G je podle našich členů nejsnazší variantou snižující náklad a eliminující protierozní rizika související s orbou pozemku, která zároveň zachovává pozemku „ekologickou tvář“.
  1. Zásadně rozšířit spektrum plodin způsobilých pro kulturu U
  • Dle názoru zemědělců je nepochopitelné, proč na úhorech není možné pěstovat základní plodiny z čeledi bobovitých, a to zejména jetel anebo vojtěšku, případně jejich směsi s travinami. Přitom jsou umožněny méně tradiční plodiny z čeledi „bobovitých“ jako např. vikev nebo vičenec.
  • Máme za to, že jedním z cílů úhorů může být odpočinutí pozemku a zlepšení jeho struktury, k tomu právě jeteloviny přispívají velmi dobře, byť jejich porost bude mulčován. Současně je třeba, aby osivo bylo dostupné, což v případě méně tradičních jetelovin nemusí být pravidlem, nehledě na jeho cenu. V této souvislosti žádáme, aby pro osetí úhorů nebyla stanovena povinnost použít certifikované osivo.
  • Domníváme se, že MZe by mělo na seznam povolených plodin na úhoru dodat všechny potenciálně zlepšující plodiny (zejména všechny dusík vázající plodiny), aby úhor měl alespoň nějaký zemědělský smysl, jinak v úrodných oblastech nemá žádný ekologický přínos a smysl „ekoplatby“ je pak velmi pochybný.
  • Současně by takové pozemky mohly být rezervou pro krmivovou základnu pro případy opakovaných extrémních such např. z let 2018-19.
  1. Umožnit hlásit změnu G/R na U až do podání žádosti – při současném nedostatku informací nevěříme, že farmáři včas změní kulturu na U před 31. prosincem, jak je požadováno. Zároveň by posun termínu pomohl žadatelům například v případě vymrznutí ozimé plodiny a v podobných situacích, které nemohou sami ovlivnit.

Reakci ministerstva na naše dotazy a návrhy, která by měla přijít ve velmi brzké době, samozřejmě opět zveřejníme. 

Hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 322x