Tisková zpráva k dnešní Mezinárodní konferenci „Legislativní podpora rodinných farem v EU“

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Tisková zpráva k dnešní Mezinárodní konferenci „Legislativní podpora rodinných farem v EU“

Evropská společnost a zemědělství potřebují rodinné farmy. Rodinné farmy v Česku potřebují jasnou perspektivu. 

Rodinné farmy jsou páteří evropského zemědělství a jejich cílená legislativní podpora pomůže zajistit potravinovou bezpečnost a zdravé životního prostředí v Evropě. Nastavení legislativy rodinných farem se v jednotlivých zemích Evropy liší, avšak základní problémy a postoje středoevropských sedláků jsou velmi podobné a v některých případech zcela identické. Nová Společná zemědělská politika EU 2023+ je zaměřena na cílenější podporu menších a rodinných farem, a proto by i členské státy EU měli tuto skutečnost reflektovat do svých národních legislativních opatření. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) proto vyzývá Vládu České republiky k vytvoření zákona o rodinných farmách, který by komplexně podpořil tuzemské rodinné farmy.

ASZ ČR uspořádala v rámci předsednictví České republiky v EU a pod záštitou ministra zemědělství ČR Zdeňka Nekuly a předsedy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Michala Kučery Mezinárodní konferenci „Legislativní podpora rodinných farem v EU“. Zúčastnili se jí představitelé zemědělských organizací a politici z osmi evropských zemí - Maďarska, Rakouska, Slovenska, Malty, Nizozemí, Litvy, Lotyšska a Velké Británie.

V Maďarsku byl v roce 2021 přijat nový zákon o rodinných farmách. Maďarské rodinné farmy mají díky němu prioritní přístup k zemědělské půdě, mohou lépe diverzifikovat zemědělskou činnost, ale mají rovněž nový systém daní, který je vůči rodinným farmám vstřícnější. Prioritou Slovenska je větší podpora rodinných farem také prostřednictvím připravovaného zákona. Na rodinné farmy budou na Slovensku zacíleny i některé podpůrné programy. Vláda Velké Británie si je vědoma důležitosti rodinných farem, a proto je podporuje různými opatřeními - daňovými úlevami ve vztahu k zemědělskému dědictví, usnadněním nájemních smluv či usnadněním stavebního rozvoje rodinných farem. 

„V ČR aktivně hospodaří dlouhodobě kolem 30 tisíc zemědělských subjektů. Z toho 25 tisíc má formu blízkou rodinnému hospodaření. Je zřejmé, že zákon o rodinných farmách by pomohl naprosté většině českých zemědělců - rodinných farem, které historicky tvoří přirozený model zodpovědného a perspektivního hospodaření na českém venkově. Získáme tím všichni mnohé - ať už jako spotřebitelé potravin či jako uživatelé životního prostředí,“ říká předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek

„Aby se rodinné farmy dále rozvíjely a zajišťovaly udržitelnost zemědělské výroby a její komplexnost i generační přístup k hospodaření, potřebují významné legislativní úpravy a samozřejmě podporu vlády a parlamentu. Právě podpořit přirozený model zodpovědného a perspektivního hospodaření na českém venkově se zavázala současná vládnoucí koalice ve svém programovém prohlášení. Stejný pohled sdílíme většinově i v Zemědělském výboru Poslanecké Sněmovny PČR. Samotná podpora ovšem nestačí. Teď nás čeká kus práce, abychom vytvořili takové zákony a normy, které by umožnily rodinným farmám, jež jsou naprosto zásadním modelem evropského a světového hospodářství, dále a úspěšně se rozvíjet. V tomto bude naprosto klíčové připravit a samozřejmě i schválit Zákon o rodinných farmách,“ přislíbil na mezinárodní konferenci předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Michal Kučera. 

Proč potřebuje Česká republika zákon o rodinných farmách?

Má-li moderní společnost zájem ochránit budoucnost celého českého zemědělství, přírodních zdrojů a venkova, měla by se zaměřit na cílenou podporu rodinných farem. Rodinné farmy zaručují kromě lokální produkce a zpracování potravin také přidanou a nevyčíslitelnou hodnotu v podobě šetrného hospodaření v krajině a generační kontinuitě. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), která zastupuje 7,5 tisíce zemědělských subjektů, navrhuje ukotvit rodinné farmy do českého právního řádu, jehož smyslem je vytvoření myšlenkového i legislativního prostoru pro maximální využití jejich potenciálu a odlišení od dalších zemědělských subjektů. 

Co konkrétně přinese zákon o rodinných farmách?

  • Přinese větší přehled o stavu a specifikách rodinného hospodaření v ČR.
  • Bude ekonomicky vhodným doplněním současné struktury zemědělských podniků (posílí ekonomiku, a to nejen na venkově, a přinese úspory do státního rozpočtu).
  • Dodá větší motivaci a jistotu farmářům a pomůže ke zvýšení potravinové bezpečnosti.
  • Podpoří dostupnost zdravých a pestrých lokálních potravin s vyšší čerstvostí, kvalitou a s jasnou identifikací jejich původu.
  • Přinese rozmanitější krajinu a udržitelné řešení v oblasti životního prostředí.
  • Smysluplně využije a přenese některá pozitiva plynoucí z rodinného prostředí do tohoto typu podnikání.
  • Pomůže s nezbytnou restrukturalizací a udržením produkčního potenciálu zemědělského sektoru s vyšší přidanou hodnotou.
  • Může znamenat cestu k budoucímu zemědělství bez závislosti na dotacích.

Anna Chládová, hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 334x