Celostátní aktivity

ASZ úzce spolupracuje s předními institucemi a odborníky na zemědělskou ekonomiku a sama zpracovává a předkládá konkrétní návrhy jak operativního, tak koncepčního charakteru. Ve všech návrzích ASZ ČR důsledně hájí zásadu minimalizace státních zásahů do svobodného podnikání. Zástupci ASZ ČR se snaží chránit a prosazovat zájmy sedláků také v parlamentu, na ministerstvech i dalších orgánech státní správy.

Od roku 2008 je ASZ ČR aktivní také v Antibyrokratické komisi ministra zemědělství.

ASZ ČR také koordinuje jednotlivé odborné, ekonomické programy, ale i společenské akce ASZ. V případě potřeby organizuje i celostátní akce na podporu cílů a ochrany zájmů soukromých sedláků.

Str. 4_Farma roku 2019 IIMezi nejdůležitější společenské akce patří dlouhodobě soutěž o Farmu roku kterou pořádá ASZ ČR mezi svými členy již od roku 2002. Soutěže se účastní členské farmy s velice různorodou charakteristikou struktury či velikostí usedlosti. Hlavním cílem soutěže je ukázat široké zemědělské i nezemědělské veřejnosti, že český sedlák hospodařící na své rodinné farmě může být nejen úspěšným podnikatelem a spokojeným člověkem, ale i hrdým a svobodným občanem, který pozitivně ovlivňuje svou obec a region. A to i přes poměrně složitou ekonomickou situaci v níž se dnes české i evropské zemědělství nachází.

ASZ ČR je aktivní také na poli nejrůznějších projektů. V současné době je zapojena do projektu zacíleného na posílení odpovědnosti vlastníků za hospodaření na jejich půdě z programu Technologické agentury České republiky (TAČR).

Od roku 2018 pořádá ASZ ČR také program Pestrá krajina, jehož cílem je ukázat příklady toho, jak sedláci hospodaří v krajině, vytvářejí starají se o krajinné prvky, vodní plochy, biodiverzitu či cesty a to vše dobrovolně bez primárního cíle získání dotací. 

Foto19Počínaje rokem 2011 spolupořádá ASZ ČR na farmách svých členů také Farmářské/Selské slavnosti, které mají za cíl ukázat široké veřejnosti a především rodinám s dětmi život na farmě, propagovat prodej čerstvého zboží přímo z farem a přilákat zájemce o zemědělství a kvalitní potraviny přímo ze dvora. Tyto akce doposud navštívilo několik set tisíc lidí. 

Další tradiční akcí jsou například celostátní selské dožínky konané vždy na jedné z farem našich členů, různá regionální setkání našich členů apod. Asociace také každoročně do svých akcí zařazuje několik odborných poznávacích zájezdů po farmách v Evropě i zámoří.

ASZ ČR trvale prezentuje svou činnost, regiony a členy na republikových zemědělských výstavách (zejména Techagro v Brně).