Informační činnost

Jedním ze základních cílů ASZ ČR je i podpora vzdělávání a informační servis pro členy Asociace. Zvláštní pozornost je věnována obousměrnému toku informací mezi členskou základnou a národní kanceláří, resp. předsednictvem ASZ ČR.

Selská revue 4_2021Hlavní tištěnou informační platformou je 7x ročně distribuovaná Selská revue, kde na cca 120 stránkách informuje ASZ ČR o svých aktivitách, o připravované legislativě, dále jsou zde různé komentáře k dění v zemědělské politice, informace z Evropské unie, reportáže z členských farem a zahraničních zájezdů, rozhovory se zajímavými osobnostmi apod.

Dalším tištěným nosičem údajů je pravidelná stránka v celostátním týdeníku Zemědělec s aktuálními informacemi, prezentací oficiálních stanovisek ASZ i jejích jednotlivých členů, zemědělské analýzy, portréty jednotlivých regionálních ASZ.

Velkou pozornost věnuje Asociace své internetové stránce na adrese www.asz.cz, která interaktivním způsobem urychluje komunikaci nejen mezi současnými strukturami ASZ ČR, ale zejména umožňuje aktivní obchod a realizaci informačních a ekonomických programů ASZ ČR. Web ASZ ČR se stal jedním z nejvyhledávanějších zemědělských portálů. 

Asociace je rovněž aktivní na sociálních sítích - na Facebooku, Youtube, Instagramu i na Twitteru.

Oficiální elektronický kontakt na hlavní kancelář ASZ ČR je kancelar@asz.cz, ze které je denně rozesílána řada informací všem členům Asociace. Operativní komunikaci s členy zajišťuje také SMS servis, díky nimž lze velmi rychle upozornit na aktuální informace.

Vzdělávací a poradenský servis ASZ ČR

Regionální ASZ každoročně pořádají semináře a odborné kurzy - školení bezpečnosti práce, ochrana rostlin, ochrana při práci s postřiky a postřikovači, profesní školení řidičů, veterinární školení, daňové a právní školení atd.

Velmi důležitou činností je také poradenství, které nejen členům poskytujeme prostřednictvím mailové adresy poradce@asz.cz  na širokou škálu témat týkajících se zemědělství. Na poradenství s námi úzce spolupracuje zhruba 15 externích spolupracovníků, kteří zajišťují profesionální konzultace.