Mezinárodní aktivity

ASZ ČR je členem Evropského svazu vlastníků půdy (ELO), který si klade za cíl hájit udržitelný rozvoj venkovského podnikání založeného na soukromém vlastnictví a podporovat udržitelné využití a ochranu přírodního dědictví a životního prostředí. 

Str. 3_RewardAsociace se dále pravidelně zúčastňuje řady mezinárodních akcí: především evropského zemědělského kongresu či sympozií. Sama přímo organizovala několik mezinárodních konferencí s tématikou rodinných farem. ASZ ČR také významným způsobem spolupracuje s poslanci Evropského parlamentu.

ASZ ČR se také podílí či přímo koordinuje vzdělávací mezinárodní projekty, převážně v rámci programu Erasmus+.

Str. 3_ZájezdyKromě spolupráce s organizacemi z partnerských zemí zapojených do projektů jsou další nové zahraniční kontakty neustále utvářeny na úrovni zahraničních velvyslanectví v ČR a na odborných a expertních úrovních v rámci jednání Světové banky, FAO, OECD a dalších. Jejich praktické využití se odehrává nejen v rovině získávání důležitých informací z mezinárodní zemědělské scény. ASZ ČR pro své členy také organizuje mnoho odborných tuzemských i zahraničních zájezdů do řady států Evropy i za její hranice.