Regionální aktivity

Pokusné pole

Společné nákupy a vyjednávání s odběrateli

Činnost regionálních ASZ klade důraz především na hospodářské záležitosti. Členové ASZ se sdružují ke společnému nákupu a odbytu nebo vyjednávání s odběrateli a dodavateli. V některých regionech jsou založena odbytová družstva, přinášející svým členům hmatatelný ekonomický prospěch.

Informační servis a společenské aktivity

Nedílnou součástí náplně regionálních ASZ je informační servis a společenské či ekonomické aktivity (dožínky, zájezdy, plesy apod.). Důležitou pomocí pro členy jsou také každoroční odborné semináře a školení (např. bezpečnost práce, ochrana rostlin a práce s postřiky, profesní školení řidičů, veterinární školení, daně a účetnictví, práce s počítačem atd.).

Lokální akce

Prostřednictvím regionálních ASZ se naše organizace také účastní mnoha lokálních akcí - výstav, trhů, dnů otevřených dveří, výstav apod.