Co je rodinná farma

Rodinné farmy jsou funkčním a trvale udržitelným modelem pro venkov v Evropě i ve světě a představují plošně nejrozšířenější způsob obdělávání půdy a zemědělského hospodaření vůbec. Jsou postavené na principu zodpovědnosti farmáře a jeho rodiny nejen k prostému ekonomickému postavení farmy, ale také odpovědnosti k předkům i budoucím generacím, k přírodě a jejím zdrojům i lidem v jejich okolí. Zemědělci z rodinných farem nejsou pouze efektivními producenty kvalitních potravin, ale plní také nejrůznější environmentální a sociální funkce. Jsou tvůrci kulturních hodnot a uchovateli know-how v zemědělství, zárukou ochrany životního prostředí a rozmanitosti druhů.