AGRIWATER

Inovativní a udržitelné způsoby zadržování vody v zemědělské krajině

logo_Agriwater_RGBProjekt se věnuje hledání nových cest, jak se přizpůsobit klimatickým změnám a jak efektivně zakládat, implementovat a starat se o vodní systémy na zemědělské půdě. Zavádění vodních systémů a podpora inovativního vodního hospodářství spadá mezi dlouhodobě udržitelná řešení, postupný proces adaptace na změnu klimatu a efektivní způsob předcházení vážným následkům sucha.

Mezi farmáři bylo zorganizováno dotazníkové šetření pro uzpůsobení výukových materiálů reálným potřebám českých sedláků. Během období trvání projektu  bude vytvořeno celkem pět konkrétních výstupů.

erasmusPrvním z nich je souhrnná zpráva, jež analyzuje současné adaptační strategie a vodní systémy využívané v jednotlivých partnerských zemích, legislativní rámec a možnosti v této oblasti. Následuje představení inspirativních příkladů dobré praxe, tzv. případových studií farem, které již v boji se suchem využívají různých inovativních cest. Dále budou vytvořeny vzdělávací materiály, a to jak v tištěné podobě ve formě návodů k jednotlivým strategiím, tak v elektronické podobě. E-materiály a mikro-learningová doplňková videa se budou věnovat způsobům zakládání inovativních vodních systémů pro předcházení období sucha. Posledním cílem projektu je vytvoření digitální vzdělávací platformy, tedy webových stránek jako místa pro farmáře, vlastníky půdy a další zájemce pro seznámení se s danou problematikou, projektovými výstupy a vzdělávacími materiály.

Zapojené partnerské organizace:

  • Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), Česká republika – koordinátor projektu
  • Ministerstvo zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí (ARI), Kypr
  • Evropský svaz vlastníků půdy (ELO), Belgie
  • Hof und Leben (HuL), Německo
  • On Projects Advising SL (OnP), Španělsko
  • Florentská univerzita Università degli Studi di Firenze (UniFL), Itálie

Realizační program: Erasmus+ KA2 Strategické partnerství v oblasti vzdělávání dospělých

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA204-078212

Období realizace projektu: 10/2020 – 09/2022

 

Navštivte stránky projektu

AGRIWATER
Agriwater - Souhrnná zpráva

Agriwater - Souhrnná zpráva

Zemědělství hraje v životě lidí zásadní roli. Je životně důležité pro všechny lidi bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví, etnickou příslušnost, náboženství atd. Přestože je přežití lidí závislé na…

Projekt AGRIWATER pokračuje

Projekt AGRIWATER pokračuje

Navzdory nepříznivé epidemiologické situaci ASZ ČR spolu se zahraničními partnery dále pracuje na mezinárodních projektech. Ve čtvrtek 25. března tak proběhl druhý on-line meeting k projektu…