REWARD

Podpora žen v podnikatelském prostředí na venkově

REWARD_logoProjekt REWARD je zaměřen na ženy, které mají často obtížnější podmínky při založení a rozvoji vlastního podnikání na venkově. Hlavním cílem projektu je pomocí vzdělávacích modulů napomáhat zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti žen ve venkovských oblastech a podpora jejich podnikavého a aktivního ducha.

Projekt se dále zaměřuje na diverzifikaci zemědělských činností prostřednictvím multifunkčních aktivit a podporu zájmu o zachování kulturního dědictví venkova a regionů. Cílem je mimo jiné celkové zvýšení povědomí o kulturních hodnotách souvisejících s tradičními produkty, ať už zemědělskými či produkty lidové tvorby. Z širší perspektivy se projekt snaží o zmírnění vylidňování venkova a podporu aktivního života v krajích.

erasmus

K dosažení stanovených cílů jsou vytvořeny výukové moduly, který usnadní ženám vstup do podnikatelského prostředí. Součástí výukových modulů je i sběr inspirativních příkladů dobré praxe z partnerských zemí zaměřených na rozvoj diverzifikace činností realizovaných na farmách. Obsah modulů se dotýká oblastí jako je poskytování služeb v cestovním ruchu, agroturistika, prodej tradičních zemědělských produktů prostřednictvím přímého „prodeje ze dvora“ nebo krátkého dodavatelského řetězce.

Zapojené partnerské organizace:

  • Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales (AGPB), Francie  - koordinátor projektu
  • Evropský svaz vlastníků půdy (ELO), Belgie
  • Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), Česká republika 
  • Centrum Doradzstwa Rolniczego w Brwinowie Oddzial w Krakowie (CDR), Polsko
  • Biotehniški center Naklo (BC Naklo), Slovinsko
  • On Projects Advising SL (OnP), Španělsko

Realizační program: Erasmus+, KA2 Strategické partnerství v oblasti odborného vzdělávání

Číslo projektu: 2018-1-FR01-KA202-047809

Období realizace projektu: 11/2018 – 04/2021

Navštivte stránky projektu

REWARD
Projekt REWARD se chýlí ke konci

Projekt REWARD se chýlí ke konci

Ve středu 14. dubna 2021 se konala závěrečná virtuální konference projektu REWARD, v němž se Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) spolu se zahraničními partnery během dvou a půl let soustředila…

VIDEA: Představení projektu REWARD

VIDEA: Představení projektu REWARD

K představení evropského projektu s názvem REWARD, jehož je Asociace soukromého zemědělství ČR spolu se zahraničními partnerskými zemědělskými organizacemi součástí, byla aktuálně natočena dvě poutavá…

Čtvrté setkání k projektu REWARD

Čtvrté setkání k projektu REWARD

Evropský projekt REWARD, který je zaměřen na podporu podnikání žen na venkově, pokračoval začátkem března dvoudenním setkáním v polském Krakově, v sídle hostitelské organizace CDR (Centrum Doradztwa…