Návrat vlků

Návrat vlků
Úžasní jsou vlci i chovatelé

Úžasní jsou vlci i chovatelé

Málokteré zvíře dokáže vyvolat v médiích i mezi obyvateli tolik vášně. Vlci se po více než dvou stoletích vracejí do české krajiny a postupně ji zabydlují. Ochránci přírody vidí v jejich návratu…