PGRLF musí opět umět pomáhat všem zemědělcům

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
PGRLF musí opět umět pomáhat všem zemědělcům

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) je jeden z nejefektivnějších nástrojů, který cíleně a především jednoduše podporuje tuzemské zemědělce v jejich podnikání. A právě díky své jednoduchosti oproti dalším národním podporám je fond dlouhodobě velmi pozitivně vnímán zemědělskou veřejností. Do funkce předsedy představenstva PGRLF byl letos koncem června jmenován Josef Kučera, který společně s místopředsedou představenstva fondu Ondřejem Marečkem zavítal na listopadové zasedání Předsednictva Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR). Diskutovalo se o současných programech poskytovaných fondem, mimořádných podporách či zjednodušení podávání žádostí.

PGRLF se zaměřuje na poskytování garancí a dotací části úroků z úvěrů primárně zaměřených pro malé a střední zemědělce. Dle slov Josefa Kučery jsou žadatelé zejména fyzické osoby (téměř 80 %). ASZ ČR se k podporám a nastavení titulů PGRLF jen letos vyjádřilo již několikrát, a to z toho důvodu, že tento fond vnímáme jako mimořádně důležitý a operativní nástroj, který musí umět i nadále rychle reagovat, obzvláště v dobách krize. Například v letošním roce mohli zemědělci a potravináři čerpat z programu Provoz 2022, o který byl obrovský zájem - při spuštění podávání žádostí se připojilo několik desítek tisíc IP adres, což bohužel ve výsledku vyvolalo spadnutí systému a následnou diskuzi o diskriminačně nastavených podmínkách programu. Předsednictvo ASZ ČR proto apelovalo na zástupce Fondu, aby se hledaly jiné způsoby řešení a byly nastaveny férovější podmínky pro podávání žádostí v dalších podobných mimořádných programech.

Nejdůležitější formou podpory z PGRLF je však poskytování dotací části úroků z úvěrů, které pomáhají zemědělcům s dlouhodobými investicemi či nákupem zemědělské techniky. Napříč členskou základnou ASZ ČR patří tato forma podpory mezi ty nejžádanější a byla využívána velkou částí našich členů. A právě pro jejich popularitu je nasnadě zvýšit alokaci do takovýchto osvědčených nástrojů, na čemž se shodlo jak Předsednictvo ASZ ČR, tak oba hosté z PGRLF. I samotné ministerstvo zemědělství si uvědomuje, jak důležitý nástroj PGRLF je - pro příští rok pro fond vyčlenilo dvě miliardy korun, viz tisková zpráva MZe.  Nedílnou součástí rozvoje PGRLF v nadcházejících letech je kromě zajištění dostatečného financování fondu i zajištění přívětivějšího podávání žádostí. Předseda PGRLF Kučera zmínil, že tento krok je skutečně jednou z priorit fondu a již od příštího roku posílí automatizaci podávání žádostí prostřednictvím datových schránek a přímější komunikací PGRLF s bankami. ASZ ČR tento krok velmi vítá a doufá, že s ním dojde i k redukci byrokracie.

Současné podpory, které jsou nabízeny zemědělcům prostřednictvím PGRLF, by navíc mohly být vylepšeny či rozšířeny. ASZ ČR jasně a dlouhodobě podporuje program podporující nákup zemědělské půdy od fyzických osob, neboť jde o důležitý příspěvek k potřebnému zvýšení množství půdy vlastněných aktivními zemědělci. Do programu se ale žádosti přijímají pouze omezenou část roku (v roce 2022 od června do prosince), a řada zemědělců tak bohužel neměla možnost této podpory využít.

Maximalizace využití fondu je hlavní prioritou jeho současného vedení a ASZ ČR tento fakt vnímá jako krok správným směrem. Fond se za své dosavadní fungování více než osvědčil a proto by i do budoucna měly podpory směřovat k co nejširší škále malých a středních tuzemských zemědělců. Zástupcům PGRLF také budou zaslány konkrétní příklady byrokratických překážek či problémů s administrací žádostí na některé tituly od našich členů.

Za hlavní kancelář ASZ ČR Anna Chládová

Přečteno: 437x