Šéfporadce ministra Hladíka podpořil některé systémové požadavky zemědělců a vlastníků půdy

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Šéfporadce ministra Hladíka podpořil některé systémové požadavky zemědělců a vlastníků půdy

Dlouholetá spolupráce a názorové porozumění mezi Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) a Liborem Ambrozkem, předsedou Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a bývalým ministrem životního prostředí (MŽP), nyní také šéfporadcem MŽP, jsou důležité z pohledu mnoha témat propojujících resort zemědělství s resortem životního prostředí. Společně například prosazujeme nezbytné změny v novele mysliveckého zákona a na prvním květnovém zasedání Předsednictva ASZ ČR jsme projednávali také řadu důležitých a aktuálních témat – jednání věcně navazovalo na nedávné setkání Asociace s novým ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem.

Již v loňském roce měli zemědělci získat slíbené kompenzace za škody na zvířatech způsobených vlkem prostřednictvím náhradové vyhlášky. Doposud jsou ale vystaveni nejistotě a čekání, nicméně dle Libora Ambrozka si ministerstva již vyjasnila podmínky pro pomoc chovatelům ve vlčích oblastech přes zmíněnou vyhlášku, pro kterou není třeba notifikace v Bruselu, protože se nejedná o veřejnou podporu. MŽP proto začne co nejdříve vyplácet chovatelům slíbené kompenzace. AZS ČR také požaduje podporu MŽP k jednání o snížení mezinárodní ochrany vlka a umožnění odborně regulovat vlčí populace v případě nebezpečných a problematicky se chovajících jedinců.

V návaznosti k náhradové vyhlášce informovalo Předsednictvo ASZ ČR Libora Ambrozka o svém stanovisku k tématu přemnoženého hraboše. Ačkoli se ASZ nezříká možnosti co nejoperativnějšího omezeného nasazení chemických látek ve vybraných lokalitách v době nástupu kalamity, nepovažuje aktuální požadavky některých organizací na povrchové použití Stutoxu v době plně rozbujelého množení hraboše za smysluplné a efektivní řešení. Spíše je třeba se v mezidobích hraboších populačních explozí věnovat systémovým krokům, které také může značně podpořit resort životního prostředí. Jde o podporu budování krajinných prvků, které jsou útočištěm řady přirozených predátorů hrabošů (lasiček, lišek, sov, káňat, poštolek a dalších).

Asociace také požádala Libora Ambrozka o informace k novému evropskému nařízení na obnovu přírody EU Nature Restoration Law, který je označován za zásadní milník v ochraně přírody. Nicméně jeho koncept je pro veřejnost těžko uchopitelný. Momentálně ČR k nařízení připravuje své vyjádření.

Na jednání byl rovněž představen záměr zákona o rodinných farmách, s nímž úzce souvisí i stavební zákon, u kterého ASZ ČR apeluje, aby umožnil rozvoj rodinných farem v extravilánu obcí. Na jednání se probíralo i téma re-valorizace koeficientů krajinných prvků v rámci nové SZP, sazby za ekologické zemědělství, precizní zemědělství nebo řešení erozních vrstev, u kterých ASZ ČR apeluje na řešení, která jsou dostupná pro všechny dotčené zemědělce bez požadavků na vysoké investice.

Spolupráce s Liborem Ambrozkem bude nadále pokračovat v řadě oblastí a témat. Díky společnému memorandu mezi ASZ ČR a ČSOP a aktivnímu zapojení do platformy nevládních organizací k novelám zákonů o lesích a o myslivosti podporuje ČSOP uvolnění byrokracie a celkový posun k vlastnickému modelu (snížení honiteb, posílení práv vlastníků). Cílem našich společných jednání je zejména nastavení systémových změn podporujících praktické využívání zemědělské krajiny s ohledem na zachování a ochranu životního prostředí.

Anna Chládová, hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 357x