Jak na zaměstnance z ciziny? Projekt Ukrajina a jiné možnosti - 2. část

Sdílejte článek
Jak na zaměstnance z ciziny? Projekt Ukrajina a jiné možnosti - 2. část

Režim „Zemědělec“: projekt Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny – zaměstnanecká karta do 1 roku

Minule jsme hovořili o nejjednodušším a časově nejkratším způsobu, jak je možné získat zaměstnance z ciziny. Jedná se o krátkodobé pracovní vízum do 90 dnů, takzvané shengenské vízum. Tento způsob je vhodný pro krátkou výpomoc do 3 měsíců, protože po jejich uplynutí musí cizinec nejméně na 90 dnů odjet z ČR a pokud se chce vrátit, je nutné celou vízovou procedurou projít znovu, protože toto vízum nelze prodloužit. Cizinec může být z jakékoliv země mimo EU a pro zemědělce jako zaměstnavatele zde není příliš podmínek (musí být ovšem vytvořeno pracovní místo a cizinec musí mít pracovní povolení, pracovní smlouvu a zajištěno ubytování).

V mnoha případech však zaměstnavatel potřebuje zaměstnance na dobu delší, než jsou 3 měsíce. V takovém případě připadá v úvahu „dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání“ nebo „zaměstnanecká karta“.  Ta může být vydána až na 2 roky, s ohledem na další podmínky.

V rámci Režimu „Zemědělec“, celým názvem projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“, který spadá pod MZe, lze získat zaměstnance s následujícím pracovním vízem:

  • Dlouhodobým – do 6 měsíců (za účelem sezónního zaměstnání, nelze prodloužit)

  • Zaměstnanecké karty – do 1 roku (možnost opakovaného prodloužení)

A dále je možnost podání hromadných žádostí, souběhů dvou režimů apod.

Dříve, než se podrobně rozepíšu o jednotlivých postupech, chci ještě informovat, že se velmi brzy očekává vyhlášení možnosti „mimořádného pracovního víza“ (délka 6 měsíců až 1 rok), které bude určeno pro zaměstnavatele z oboru zemědělství a lesnictví a bude se týkat získávání nekvalifikovaných sezónních pracovníků z Ukrajiny. Tato možnost se váže na schválení novely zákona o pobytu cizinců a začít platit by měla v průběhu prázdnin. Ve vazbě na tuto změnu se zřejmě změní i některé podmínky, které platí nyní.

Je potřeba říct, že ASZ ČR je nově jedním z garantů Režimu „Zemědělec“ a je možné se na nás v této věci obracet.

Jak na zaměstnance z ciziny-Režim zemědělec.pdf


Přečteno: 387x