Zakládání remízků výsevem dřevinných směsí - Metodika

Sdílejte článek
Zakládání remízků výsevem dřevinných směsí - Metodika

Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TJ02000265 s názvem

„Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny“

Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA Technologické agentury ČR.

Cílem této metodiky je popsat možnosti a způsoby zakládání krajinné vegetace výsevem dřevin, přičemž hlavním efektem těchto vegetačních útvarů je jejich půdoochranná – protierozní funkce s celou řadou funkcí sekundárních. Z důvodu stále nepříznivějších klimatických podmínek a méně kvalitní půdy vlivem intenzivního hospodaření se na těch nejexponovanějších lokalitách jeví jako vhodnější cíleně adaptovat dřeviny na toto prostředí již od fáze naklíčení, nikoliv je předpěstovávat. Jelikož jsou vhodné rozčleňovací prvky půdních bloků do určité míry v České republice (ČR) vyžadovány, je důležité metodicky ošetřit a stanovit co nejvhodnější postupy jejich zakládání.

Metodika předkládá v první části rozbor stanovištních podmínek vhodných pro zakládání takových prvků. Následuje důležitá část sestavení vhodné semenné směsi do podmínek nižších vegetačních stupňů jižní Moravy, ale i dalších ekologicky ekvivalentních oblastí.

Metodika_začlenění_multifunkčích_opatření_do_hospodářsky_využívané_krajiny.pdf

Příručka k metodice - remízky výsevem.pdf

Přečteno: 804x