Členové ASZ ČR a SCHOK se zúčastní zítřejšího setkání k realizaci Programu péče o vlka obecného

Sdílejte článek
Členové ASZ ČR a SCHOK se zúčastní zítřejšího setkání k realizaci Programu péče o vlka obecného

V roce 2020 přijalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Program péče o vlka obecného v ČR, jehož záměrem je přispět realizací souboru opatření ke zmírnění konfliktů mezi hospodářskými zájmy člověka a vlka jako zvláště chráněného druhu, jehož populace se v současnosti na našem území postupně obnovuje. Po roce od přijetí tohoto Programu péče chce MŽP představit chovatelům a zástupcům zemědělských organizací kroky, které byly již realizovány, a jež se připravují v rámci provádění tohoto programu, diskutovat praktické zkušenosti chovatelů působících v oblastech výskytu vlka a současně získat potřebné podněty pro aktualizaci programu.

Proto pozvalo na společné setkání, kde budou tato témata diskutována, zástupce dotčených organizací - Asociace soukromého zemědělství ČR, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, Svazu chovatelů ovcí a koz a Českého svazu chovatelů masného skotu. Setkání se uskuteční zítra v Telči a bude uspořádáno do následujících tematických bloků: shrnutí realizovaných a plánovaných kroků v rámci provádění programu Péče o vlka obecného, finanční podpora pro chovatele a řešení náhrad škod, zkušenosti s využíváním preventivních a ochranných opatření (představení zkušeností chovatelů, zástupců ASZ ČR a dalších organizací), diskuse k jednotlivým oblastem řešeným Programem péče (prevence škod - ochranná opatření, včetně čerpání dotací, poskytování náhrady škod způsobených vlkem, výskyt problematických jedinců vlka aj.) a k návrhům na aktualizaci Programu péče.

Těmito tématy se obsáhle zabývá v rámci ASZ ČR pracovní skupina vlk, v níž působí jak členové Asociace z dotčených oblastí, tak i zástupci její členské organizace - Svazu chovatelů ovcí a koz.  Z mnoha jednání této pracovní skupiny vzešla řada připomínek, které byly průběžně zasílány i sděleny osobně zástupcům MŽP a AOPK, jež byli přítomni na některých jednáních. Je třeba zdůraznit, že ASZ nesouhlasí se vším, co Program péče o vlka navrhuje, chceme být však konstruktivními partnery MŽP, AOPK i krajů, kteří jsou v této věci zapojeni. Se svými názory a požadavky na téma vlk vystoupí na setkání v Telči společně s předsedou ASZ ČR Jaroslavem Šebkem právě členové této pracovní skupiny.

Přečteno: 221x