Otevřený dopis předsedovi vlády ke Strategickému plánu pro zemědělství

Jaroslav ŠebekJaroslav Šebek
Sdílejte článek
Otevřený dopis předsedovi vlády ke Strategickému plánu pro zemědělství

Vážený pane premiére,

obracíme se na vás znovu jménem Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) ve věci Strategického plánu ČR pro zemědělství (SP). V nadcházejících hodinách či nejbližších dnech budete muset definitivně rozhodnout, jakou verzi tohoto rámcového plánu na dalších pět let v tomto sektoru podpoříte, a tím také bude zřejmé, jakou další zemědělskou politiku v ČR se rozhodnete reprezentovat. Zda půjde o politiku změny nebo o politiku pokračování v současných parametrech, které nastavila předchozí vláda p. Babiše, proti které jste se tolikrát před voliči společně ve SPOLU i v PirSTAN vymezovali a svobodní sedláci vám v tom nezištně pomáhali.

Vzhledem k tomu, že na základě různých signálů tušíme, že dnešní postoje v tomto směru v rámci vaší koalice nejsou zcela jednotné a vzhledem k tomu, že budete dnes navečer čelit demonstraci nachystané vedením Agrární komory a Zemědělského svazu, tedy těmi, kteří jakékoli změny v SP odmítají, dovoluji si vám, jako zástupce významné stavovské organizace sedláků v ČR připomenout několik důvodů, které možná využijete pro své rozhodování.

Proč se bude dnes konat demonstrace?

Půjde o politickou demonstraci síly agrobaronů proti vaší vládě. Nejde o žádnou spontánní akci zemědělské veřejnosti, ale jde o připravenou manipulativní akci s detailním manuálem pro všechny zúčastněné, co se od nich očekává, že budou na demonstraci říkat a jak mají komunikovat s novináři. Jejich cílem je dostat vás již na začátku vládnutí pod systematický tlak a vyzkoušet pevnost vaší koalice. Demonstrovat proto nebudou svobodní sedláci, ale pravděpodobně převážně zaměstnanci velkých zemědělských podniků. Nezapomínejte také, že Babišův Agrofert či jeho podniky a osoby jsou rovněž členy a činovníky Agrární komory.

Mějte odvahu se tomu jasně postavit. Jinak dopadnete jako Topolánkova vláda, která hned na svém začátku promarnila svůj potenciál změn v zemědělství právě pod podobnou hrozbou demonstrací řízených kovanými bolševiky z Agrární komory. Šlo také o středopravicovou vládu, stejně jako dnes, do které vkládaly naděje tisíce sedláků po celé zemi. Příležitost nasměrovat zemědělství funkčním směrem byla na dlouhé roky promarněna a následně došlo k ještě většímu prohloubení problémů v zemědělství, které nakonec vyústilo v totální destrukci standardní politiky a nakonec k agrofertizaci venkova i státu. Neudělejte stejnou chybu a rozhodněte jako premiér, který si je vědom těchto souvislostí. Nyní se opakuje stejná situace jen s tím rozdílem, že je možné, že znovu již další šanci od voličů na venkově pravděpodobně nedostanete. Neriskujte proto jejich důvěru a podporu.

Co navrhujeme a proč?

Znovu vám předkládáme 7 bodů, které jednoduše a organicky pomáhají vyřešit nejdůležitější vady současného SP a pomohou většině zemědělců získat více na nejdůležitějších přímých platbách, a které mají současně velmi významný kompromisní charakter: 

Požadavky na změnu Strategického plánu_ASZ.pdf

Protože Ministerstvo zemědělství dosud nebylo schopno předložit zemědělcům funkční kalkulátor, předkládáme vám vlastní funkční kalkulaci, která vychází z oficiálních čísel ÚZEI:

Přímé platby_ kalkulačka.xlsx

Co není pravda?

Rozhodně není pravda, že Agrární komora zastupuje 80 % produkce v zemědělství a zastupuje většinu zemědělců. Jde o nátlakové fabulace, které mají vyvolat atmosféru strachu z nedostatku či zdražení potravin, z likvidace produkčního zemědělství, z konce živočišné výroby či dokonce že dojde k degradaci půdy. Není pravda, že sedláci nic neprodukují. Není pravda, že AK a ZS zastupují zájmy malých vlastníků v právnických osobách zemědělských podniků.

Není pravda, že zastropování plateb položí zemědělské podniky. Naopak jeho oddalování přinese neřešitelné problémy v dalším zvětšování podniků a jejich majetkový přesun do cizích rukou.

Není pravda, že vyšší redistributivní platba způsobí nárůsty cen půdy a pachtovného. Dnešní vysoké ceny naopak mnohde šroubují právě obrovské agrární kolosy, které účelově přeplácejí klasické zemědělce, kteří se z tohoto důvodu dostávají k půdě stále hůře.

Není pravda, že Strategický plán je kompromisem všech organizací. Formální projednání bez respektu k navrhovaným opatřením nelze považovat za skutečnou snahu dojednat kompromis. Navíc finanční návrhy z MZe se objevily teprve před pár týdny a mnozí zemědělci ještě ani dnes netuší, jaké by to na ně mohlo mít dopady.

Proč je třeba změny provést?

Protože jde o splnění vašich politických slibů voličům a konkrétně sedlákům o jiné zemědělské politice a o deagrofertizaci státu. Jde také o vytvoření podhoubí pro vznik a rozjezd nových zemědělských podniků a větší zapojení vlastníků půdy. To jsou strategické momenty, které náš sektor potřebuje.

Protože zemědělský sektor trpí a potřebuje po 30 letech od revoluce strukturální změny, které jasně vyplývají ze statistických čísel a které již nelze oddalovat.

Protože jde o ekonomický zájem drtivé většiny menších i středních zemědělců s výměrou až do výše cca 1800 hektarů. Co nejvyšší přímá platba pro zemědělce znamená alespoň trochu svobodnější rozhodování o tom, jak tyto prostředky farmář bez přílišné byrokracie využije v rámci svého podnikání, což nepřímo znamená podporu většímu uplatnění originálních podnikatelských přístupů jednotlivých subjektů, které jedině mohou být klíčem ke skutečně konkurenceschopnému a na mnoha úrovních, oblastech i velikostech pestrému podnikatelskému prostředí. Jde také o cestu, jak zastavit stále klesající potravinovou soběstačnost i při neustále rostoucí sumě agrárních dotací.

Protože námi navrhované změny zajistí alespoň narovnání až 20% rozdílu v dotačních příjmech (dle čísel z FADN), o který jsou menší i střední zemědělci poslední řadu let připravováni na úkor extrémně velkých zemědělských podniků a současně jasně podporují prakticky všechny citlivé komodity.

Protože pouze provedením navrhovaných změn lze docílit případné úspory v rozpočtu při zajišťování míry kofinancování a při současném naplnění požadavků na podpory do nejdůležitějších podpůrných kapitol.

Protože zásadní změny v SP podpořily ve svém společném stanovisku také další významné nevládní zemědělské organizace. Jde například o Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Český svaz chovatelů masného skotu, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Svaz marginálních oblastí.

Vážený pane premiére, věříme, že vy i vaši koaliční partneři nepodlehnete hrubému nátlaku a rozhodnete správně a ve prospěch budoucnosti českého zemědělství.

S pozdravem

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR, Ing. Jan Štefl, místopředseda ASZ ČR, Jan Staněk, místopředseda ASZ ČR, dne: 11. 1. 2022

Na vědomí: předsedkyni a předsedům koaličních stran, poslancům, senátorům, europoslancům

Přečteno: 1 708x