Ministr zemědělství potvrdil na Předsednictvu ASZ ČR zájem více podporovat menší zemědělce

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Ministr zemědělství potvrdil na Předsednictvu ASZ ČR zájem více podporovat menší zemědělce

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) měl od nástupu do své funkce nelehkou startovní pozici. Svůj úřad započal nutným přenastavením Strategického plánu SZP 2023-2027 svého předchůdce, načež čelil kritice a demonstracím Agrární komory a Zemědělského svazu. Ministr Nekula tento týden navštívil Asociaci soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), kde zástupci předsednictva ocenili jeho doposud odvedenou práci a nastínili mu možná strategická řešení pro efektivnější využívání národních dotačních podpor a také, jak snížit negativní vnímání některých zemědělců vůči novému Strategickému plánu.  

ASZ ČR již několikrát vyzvala ministerstvo zemědělství k publikování přímého srovnání původně zamýšleného Tomanova návrhu Strategického plánu SZP 2023-2027 se současným Nekulovým návrhem. Tento krok by eliminoval nepravdivou kritiku nové dotační politiky, neboť by ukázal, jak nevýhodný by Tomanův návrh byl pro většinu tuzemských zemědělců, a že bylo nezbytné prosadit jeho změnu, která více reflektuje vize Společné zemědělské politiky EU. Současné vedení ministerstva navíc potvrdilo národní kofinancování na úrovni 65 %, tj. navýšení Programu rozvoje venkova o sedm miliard na celkových dvacet miliard korun. Předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek proto během jednání apeloval na ministra zemědělství, aby zveřejnil výše zmíněnou porovnávací kalkulačku, která by jasně zviditelnila prosazené pozitivní změny ministerstva zemědělství od nástupu nové vlády. V diskusi nad dalším vývojem podoby Strategického plánu Společné zemědělské politiky odeslané začátkem letošního roku Evropské komisi ministr zemědělství potvrdil parametry dojednané v koaliční vládě a potvrdil i záměr na redistributivní platbě ve výši 23 procent. Asociace však nadále považuje za důležité také zastropovat přímé platby, zavést sledování majetkové propojenosti a prosadit další změny, které zamezí zneužívání dotačních podpor.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole prostředků vynakládaných na podporu v sektoru živočišné výroby již před třemi lety zjistil, že i přes značný objem vynakládaných prostředků, zejména skrze národní dotace, se státu nedaří zvyšovat soběstačnost v živočišné produkci. Asociace na problém špatného nastavení národních dotací, zejména pro živočišnou výrobu, dlouhodobě upozorňuje a vyžaduje jejich přenastavení a lepší distribuci pro širší škálu zemědělských subjektů. Dle výše uvedené zprávy NKÚ bylo například mezi roky 2014 až 2017 v rámci národních dotací programu 8.F Nákazový fond, vyplacena podpora 5,3 miliardy korun chovatelům prasat a drůbeže proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat – kupříkladu v jednom kontrolovaném podniku byla poskytnuta dotace na zaplacení pronájmu dezinfekčního stroje v celkové výši 1 054 500 Kč (1500 Kč/1hodinu pronájmu), přičemž pořizovací cena nového stroje se pohybovala kolem 9000 Kč. Podobně absurdních využití podpor je v národních dotacích bezpočet, a proto jsme ministra Nekulu vyzvali k bezodkladné restrukturalizaci a přehodnocení národních dotací v nadcházejících letech.  

Ministr Nekula dále vyzdvihl projednávání novely zákona o významné tržní síle, která by měla ochránit zemědělce a potravináře před nekalými praktikami silnějších odběratelů. Asociace považuje novelu, oproti současnému znění, za určitý pokrok, jelikož od stávající praxe nemíří pouze na poslední článek potravinářského řetězce, tedy na maloobchod, ale především také na zpracovatele a výrobce potravin, a případně i na zemědělce. Nicméně ASZ ČR tento zákon nikdy příliš nepodporovala, protože skutečné dopady byly zatím velmi sporné, a jde o další opatření, které zasahuje do volného trhu, jenž by měl být narušován co nejméně.

Další legislativní téma, které bylo na jednání zmíněno, byl opakovaný požadavek sedláků z Asociace nezavádět povinnosti elektronicky zaznamenávat používání přípravků a pomocných prostředků pro ochranu rostlin. Nově je některými opozičními poslanci požadováno zpřísnění této evidence na zaevidování již do 48 hodin po jejich aplikaci, a to i pro podniky nad 20 hektarů. Tímto krokem by byli téměř všichni zemědělci zatíženi další, Bruselem přímo nepřikázanou administrativou, která z farmářů opět udělá spíše úředníky a okrádá je o další čas, jež by jinak smysluplně investovali do práce na farmách.

Na toto jednání byla připravena celá řada dalších konkrétních požadavků na ministra zemědělství ke snížení zbytečně zatěžující byrokracie, přičemž některé z nich jsou dlouhodobě tématem jednání Antibyrokratické komise MZe. Ministr Nekula přislíbil další setkání s ASZ ČR k projednání těchto důležitých témat současného, ale i k nastavení podmínek dalšího směřování českého zemědělského sektoru.

Za hlavní kancelář ASZ ČR Anna Chládová

Přečteno: 605x