Zákon o rodinných farmách pomůže stabilizovat zemědělský sektor

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Zákon o rodinných farmách pomůže stabilizovat zemědělský sektor

Pozvání na zasedání Předsednictva Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) přijal místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR Karel Smetana, který je zároveň členem Výboru pro životní prostředí, a rovněž zástupcem odborné komise pro Venkov a zemědělství v KDU-ČSL. Společně jsme diskutovali o důležitých nastaveních nového Strategického plánu – ekoschématech, (ne)omezení velikosti půdních bloků nebo sledování propojenosti podniků. Předsednictvo ASZ ČR představilo záměr ukotvení zákona o rodinných farmách do české legislativy, který by pomohl zjednodušit hospodaření velké skupině zemědělců, a tím i přispěl k diverzifikaci a stabilizaci celého zemědělského sektoru.

Mezi klíčové pilíře politiky KDU-ČSL patří podpora rodiny, rodinných firem, drobných a středních podnikatelů, ale i péče o krajinu a životní prostředí. ASZ ČR proto diskutovala s Karlem Smetanou připravovaný návrh zákona o rodinných farmách, který by v rámci svého lidoveckého programu, mohla KDU-ČSL prosazovat napříč vládní koalicí. Rodinné farmy dlouhodobě nejsou státem nijak systémově podporovány i přesto, že jejich cílená podpora může vyřešit nespočet problémů souvisejících s rozvojem venkova, zemědělství a péčí o krajinu a životní prostředí. Zákon by pomohl rodinným farmám ulehčit jejich hospodaření - zjednodušit stavební rozvoj farem, daňové povinnosti, legislativní podmínky pro zpracování zemědělské produkce, převody majetku v rámci rodiny atd. Některé státy v EU, Maďarsko a Chorvatsko, ve své legislativě zákon o rodinných farmách již mají, Slovensko podobný zákon připravuje a v Polsku jsou rodinné farmy dokonce ukotveny v ústavě.

V rámci nové dotační politiky jsme s Karlem Smetanou diskutovali nastavení kritérií jednotlivých opatření, zejména pak Ekoschémata. Ta jsou novinkou v prvním pilíři Strategického plánu a budou velmi důležitým dobrovolným zdrojem podpor pro zemědělce (až třetinový podíl), kteří se rozhodnou lépe pečovat o půdu, krajinu a hospodářská zvířata. V rámci nastavení DZES (Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy) je Asociace proti dalšímu snižování velikosti půdních bloků, kdy se navrhuje omezit velikost půdních bloků (u MEO a SEO) na 10 hektarů. Erozi je zapotřebí řešit účinnějšími opatřeními a především ponechat vetší rozhodování a důvěru zemědělcům samotným. Dále Asociace považuje za důležité zajistit sledování propojenosti podniků tak, aby nedocházelo ke zneužívání vyplácení dotací, jak tomu bylo v minulých letech. Dobrým příkladem je PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond), který umí propojenost podniků efektivně sledovat.

Velice rádi budeme nadále současné vládní koalici nápomocni během nastavování Strategického plánu, ale i během předsednictví České republiky v Evropské unii. Karlu Smetanovi děkujeme za návštěvu, vstřícné jednání a podporu ASZ ČR.

Za hlavní kancelář ASZ ČR Anna Chládová

Přečteno: 252x