Podpora z PGRLF v novém kole musí být dostupná pro všechny

Sdílejte článek
Podpora z PGRLF v novém kole musí být dostupná pro všechny

Příjem žádostí do velmi očekávaného programu PGRLF Provoz 2022 doprovázely tento týden technické problémy, a kvůli nedostačující kapacitě nestihla řada našich členů žádost podat vůbec, viz článek. I přestože velmi oceňujeme rychlou reakci PGRLF, kdy obratem vydal tiskovou zprávu s informacemi, že bude spuštěno další kolo programu, má Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) k podmínkám programu několik výhrad.

Konktrétně nepovažujeme za adekvátní podmínku, že žadatel musel být v předcházejícím roce v interakci s PGRLF, diskriminují se tím zemědělci, kteří v loňském roce podporu nepotřebovali, a jsou nyní automaticky vyloučeni podat si žádost v letošním roce. Dalším úskalím je velmi krátký časový úsek pro podávání žádostí, příkladem je úterní otevření programu, kdy pouze ti nejrychlejší a „počítačově“ zdatní uživatelé byli schopni žádost úspěšně odeslat. Zajištění dostatku financí do tohoto programu umožní toto časové úskalí překonat a ve výsledku program jednoduše a efektivně pomůže drtivé většině zemědělských podniků. Navýšení navíc nijak zásadně nezatíží státní rozpočet, neboť je program jasně limitován formou de minimis (strop 20 000 EUR/podnik).

Programy v gesci PGRLF jsou sedláky velmi často a odpovědně využívány, a v současném systému českých dotací účinně podporují zejména mikro- či malé zemědělské podniky. Hlavní kancelář ASZ ČR proto zaslala ministrovi zemědělství dopis, ve kterém ho vyzýváme k úpravám tohoto programu tak, aby neobsahoval výše zmíněné podmínky a bylo zde zajištěno dostatek financí - podpory tak dosáhne daleko více zemědělců, kteří se kvůli zvyšujícím se vstupním nákladům dostávají do složité situace.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 643x