Antibyrokratická komise

Asociace soukromého zemědělství ČR iniciovala v roce 2008 vznik a již několik let aktivně působí v Antibyrokratické komisi Ministerstva zemědělství, jejímž smyslem je prověřování zemědělské legislativy a jejího uplatňování státními orgány z hlediska administrativní zátěže. Za dobu svého působení již kladně vyřešila několik stovek podnětů, které obdržela od zemědělské veřejnosti.

Zápis ze 108. jednání ABK

Zápis ze 108. jednání ABK

Tentokrát se jednání účastnil místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který se dlouhodobě věnuje snižování administrativní zátěže na evropské úrovni.Zápis ze 108. jednání ABKTabulka podnětů…