Metodiky a brožury

Na této stránce najdete dokumenty ke stažení.

Ekologická infrastruktura krajiny

Ekologická infrastruktura krajiny

Komise pro životní prostředí AV ČR a Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj uspořádaly 12. června 2018 seminář zaměřený na roli občanské společnosti v procesu ochrany,…

Publikace Malofaremní hospodaření

Publikace Malofaremní hospodaření

Kniha Malofaremní hospodaření se zabývá současnou situací v zemědělství v České republice s důrazem na malorolníky, rodinné farmy a hospodaření na menších výměrách. Vedle popisu současné situace se…