Aktuálně z ASZ

NEPRODÁVEJTE POD CENOU!

Asociace soukromého zemědělství ČR a Agrární komora ČR vyzývají své členy,aby nepřistupovali na ceny obilovin a řepky nabízené nákupními podniky pod úrovní oprávněných výrobních nákladů. V současné…

Zpráva o činnosti ASZ ČR, část 2.

(zpráva přednesená předsedou ASZ ČR na Valné hromadě dne 16.6.2003 v Jihlavě), (pokračování ze strany 9 Zemědělce č 27/2003) ….. Abychom ovlivnili přípravu nové koncepce zemědělství jednali jsme…

Děkujeme za odpověď, soudruzi!

Ing. Jan Miller byl vyloučen ze Svazu pěstitelů cukrovky. Předseda komoditní rady ASZ pro cukrovku Ing.Jan Miller publikoval v únoru letošního roku v Zemědělci článek, v němž ze svého pohledu popisuje…

Co trápí soukromníky

Současné problémy zemědělství, které dopadají i na rodinné farmy, jejich řešení i vyhlídky do budoucnosti měla na programu valná hromada Asociace soukromého zemědělství ČR. Poprvé se této akce…