Aktuálně z ASZ

Zbudujeme pomník obětem kolektivizace

Valná hromada ASZ v květnu tohoto roku uložila předsednictvu, mimo jiné, aby se důsledněji věnovalo historii a odkazu selského stavu, jako nezbytného základu jeho dalšího rozvoje. Předsednictvo ASZ…

Nové regionální ASZ

Další novou regionální ASZ, která byla založena v roce 2002 (16.2.) je ASZ Pardubice a Chrudim. Na ustavující valnou hromadu přišlo přes 50 soukromě hospodařících zemědělců. Předsedou byl zvolen Ing.…

Asociace u prezidenta republiky

Předseda ASZ Stanislav Němec se ve čtvrtek 28. února účastnil pracovního jednání u prezidenta republiky Václava Havla . Jednání se dále zúčastnili státní tajemník a hlavní vyjednavač ČR pro vstup do…

Spoléhejme sami na sebe

O vstupu naší republiky do EU se hovoří již dlouho, ale teprve v těchto dnech prakticky odstartovala diskuse o skutečné podobě integrace našeho zemědělství. Tak jako všude v Evropě bude to i u nás…

ASZ ČR má kancelář v Bruselu

Asociace soukromého zemědělství využila dotace Ministerstva zemědělství ČR k otevření stálé kanceláře v Bruselu, který je centrem Společné zemědělské politiky Evropské unie.

Můžete koupit pneumatiky levněji!

Jak jsme již informovali všechny členy ASZ, v rámci programu Česká farma, lze koupit pneumatiky a jiné výrobky od firmy Obnova Brno. Program je založen na smlouvě uzavřené s firmou Obnova Brno -…