Aktuálně z ASZ

Spoléhejme sami na sebe

O vstupu naší republiky do EU se hovoří již dlouho, ale teprve v těchto dnech prakticky odstartovala diskuse o skutečné podobě integrace našeho zemědělství. Tak jako všude v Evropě bude to i u nás…

ASZ ČR má kancelář v Bruselu

Asociace soukromého zemědělství využila dotace Ministerstva zemědělství ČR k otevření stálé kanceláře v Bruselu, který je centrem Společné zemědělské politiky Evropské unie.

Můžete koupit pneumatiky levněji!

Jak jsme již informovali všechny členy ASZ, v rámci programu Česká farma, lze koupit pneumatiky a jiné výrobky od firmy Obnova Brno. Program je založen na smlouvě uzavřené s firmou Obnova Brno -…