Aktuálně z ASZ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASZ ČR

Na IV. Valné hromadě ASZ ČR se sešli zástupci jednotlivých regionálních asociací nejen aby bilancovali uplynulý rok, ale zejména, aby se jako stavovská organizace připravili na následující období,…

Zbudujeme pomník obětem kolektivizace

Valná hromada ASZ v květnu tohoto roku uložila předsednictvu, mimo jiné, aby se důsledněji věnovalo historii a odkazu selského stavu, jako nezbytného základu jeho dalšího rozvoje. Předsednictvo ASZ…

Nové regionální ASZ

Další novou regionální ASZ, která byla založena v roce 2002 (16.2.) je ASZ Pardubice a Chrudim. Na ustavující valnou hromadu přišlo přes 50 soukromě hospodařících zemědělců. Předsedou byl zvolen Ing.…

Asociace u prezidenta republiky

Předseda ASZ Stanislav Němec se ve čtvrtek 28. února účastnil pracovního jednání u prezidenta republiky Václava Havla . Jednání se dále zúčastnili státní tajemník a hlavní vyjednavač ČR pro vstup do…

Spoléhejme sami na sebe

O vstupu naší republiky do EU se hovoří již dlouho, ale teprve v těchto dnech prakticky odstartovala diskuse o skutečné podobě integrace našeho zemědělství. Tak jako všude v Evropě bude to i u nás…

Katalog farem