Stanoviska ASZ

Jak lépe propagovat české potraviny?

Jak lépe propagovat české potraviny?

Jednou z cest, jak zvýšit povědomí spotřebitelů o složení, původu, kvalitě nebo výhodách nákupu zemědělských surovin a potravin tuzemského původu, je pochopitelně jejich propagace. Ta může zvýšit…