V Lysé nad Labem byl oceněn zlatý medailista z programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020

Šárka GorgoňováŠárka Gorgoňová
Sdílejte článek
V Lysé nad Labem byl oceněn zlatý medailista z programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020

Petr Sýs ze Statku Novotinky (ASZ Benešov) převzal v sobotu 9. října 2021 na Výstavišti v Lysé nad Labem ocenění „Zemědělský hospodář Středočeského kraje 2021“. To se každoročně uděluje úspěšným zemědělcům v rámci Středočeských dožínek, jež jsou součástí výstavy PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC. K přítomným promluvila a oceněným pogratulovala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).

Hospodář z Novotinek, jemuž předal ocenění člen Předsednictva ASZ ČR Pavel Duda, zaujal zejména svým receptem na pestrou krajinu. Ten aplikuje na obhospodařované výměře, která činí 964 hektarů, z nichž 235 hektarů tvoří travní porost, zčásti využívaný jako extenzívní pastviny pro masný skot a koně.

A jaký je onen recept? Maximální využití více druhů meziplodin, zatravnění nejsvažitějších ploch pozemků, vytvoření protierozních pásů a travních polí podél melioračních kanálů, potoků a rybníků či zmenšování půdních bloků vysazováním stromořadí dlouhověkých stromů a obnovou cest. Na orné půdě v okolí svého zrekonstruovaného hospodářského dvora, jenž byl na konci minulého režimu určen k demolici, se Petr Sýs se svou rodinou zabývá pěstováním obilnin, řepky, brambor, hrachu a máku. K vidění je zde také několik nově vytvořených rybníků, remízků či víceletý medonosný úhor na 2,7 hektarech nebo lužní lesík.  

Petr Sýs říká: „Domnívám se, že tvorba krajiny může zemědělství celkově více přinést než odebrat. Více než další nesmyslná honba za zvyšováním produktivity chemizací a koncentrací. Zlepšení životního prostředí a tvorbu krajiny bych viděl jako svůj hlavní úkol do budoucna. Zemědělství nemůže být pouze továrna na laciné a často přechemizované poživatiny. Ukažme, že příroda a půda nám nejsou lhostejné a provádějme faktické, viditelné změny k lepšímu. Tím, kdo věci zlepšuje, jsme my – sedláci.“

Tato jeho slova, která uvádí do praxe, jsou jedním z důvodů, proč se ASZ ČR rozhodla nominovat do soutěže „Zemědělský hospodář Středočeského kraje 2021“ právě jeho.

Přečteno: 396x