Týden v zemědělství podle Petra Havla - č. 21

Sdílejte článek
Týden v zemědělství podle Petra Havla - č. 21

Výsledky šetření možných kartelových dohod či neoprávněného navyšování zisků ve vertikále zemědělec/potravinář/obchodník, které prezentoval v úterý tohoto týdne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), a na které s netrpělivostí čekala média a i celá společnost, byly nepřekvapivé a očekávatelné. ÚOHS totiž konstatoval, že kartelové dohody nezjistil, a že všechny články uvedené vertikály nedělaly ve zkoumaném období (od roku 2018 do současné doby) nic jiného, než že ve větší či menší míře promítaly rostoucí náklady do cen svých produktů. Jinými slovy, viníkem zdražování potravin není nikdo, nebo z opačného pohledu svým způsobem všichni. Řekl bych, že ÚOHS ani nic jiného konstatovat nemohl. Jestli to ale uklidní situaci na tuzemském trhu, je otázkou, neboť emoce vždy vzplanou, když se blíží, nebo už je nějaký problém, a vzhledem k tomu, že se ceny potravin v ČR začaly stabilizovat a některé i klesat, je sice v současné době prostor pro emoce užší, ale to se může v budoucnosti změnit.

Jiné emoce ale planou dál – v Bruselu například došlo k dalším protestům proti exportu zemědělských komodit z Ukrajiny, a to i za účasti Agrární komory ČR, obyvatelé Křivoklátska zase zorganizovali petici proti plánovanému vyhlášení národního parku. V této souvislosti by tak bylo asi vhodné zopakovat, že trvající odpor obcí na Křivoklátsku by bylo žádoucí respektovat a v dané oblasti park nevyhlašovat, zvláště když jde historicky spíše o rekreační území s poměrně hustou zabydleností, což není zrovna atribut národních parků jako takových.

Výstava Vodovody – kanalizace 2023, a jejíž existenci byla řeč už minulý týden, přinesla po čtyřleté odmlce celou řadu aktuálních témat, mimo jiné týkající se přípravy celého oboru na uplatňování principu taxonomie nebo potřebné změně pohledu na obor v oblasti kritické infrastruktury. I proto iniciovalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), jak informoval ředitel SOVAK ČR Vilém Žák, v lednu letošního roku při Ministerstvu zemědělství (MZe) meziresortní pracovní skupinu pro taxonomii. Jedna z členských společností SOVAK ČR navíc již také testuje technologie a opatření ke snižování uhlíkové stopy při čištění odpadních vod. Vzhledem k tomu, že uplatňování principu taxonomie čeká dříve či později také oblast zemědělského podnikání, nebylo by proto tak úplně od věci, aby se o způsob, jak uchopí taxonomické výzvy oblast vodohospodářství, zajímala i zemědělské veřejnost. Zvláště, když ředitel SOVAK ČR má k zemědělské oblasti blízko, z čelních představitelů nezemědělské veřejnosti možná nejblíže ze všech.

MZe také tento týden představilo nový dotační titul Agrolesnictví, který na svém jednání posvětila i Vláda ČR. Obecně jde samozřejmě o pozitivní počin, vzhledem k tomu ale, že je na podporu agrolesnictví do roku 2027 vyčleněno pouhých 127 milionů korun, nabízí se logicky otázka, zdali to není v kontextu sílících tlaků na ochranu přírody a krajiny málo. Opět se tak vnucuje úvaha o nedostatečné finanční motivaci hospodařících zemědělců v dotačních titulech, které by mohly ne zcela vyhovující stav naší krajiny změnit k lepšímu.

Jsme-li u stromů, a také u nových technologií, pak je vhodné zmínit tento týden prezentovanou novinku společnosti Agdata, konkrétně takzvaný dendrometr. Dendrometry jsou primárně určeny pro obce a napomoci mají mimo jiné efektivnější výsadbě stromů, snazší údržbě obecní zeleně i snížení celkových nákladů. Dendrometry totiž dokáží měřit a sledovat „neinvazivní metodou kontinuální přírůstek nebo naopak úbytek stromů“. Což je něco, co nemusí zajímat zdaleka jen obecní zastupitelstva.

V pořadí 32. volební Sněm Agrární komory ČR zvolil tento týden na další tři roky do čela uvedené organizace dosavadního prezidenta Jana Doležala, který získal 94,5 procenta hlasů. Ten mimo jiné prohlásil, že jednou z výzev pro obor je zemědělce spojovat a vzájemně komunikovat, o což se hodlá v nastávajícím funkčním období snažit. To by pro tuzemské zemědělství nemusela být špatná zpráva.

Petr Havel

Přečteno: 199x